Gå direkt till innehåll
Nu har ormarna vaknat

Pressmeddelande -

Nu har ormarna vaknat

De första fallen av huggormsbitna hundar och katter har kommit till våra kliniker och djursjukhus inom Evidensia. Varje år blir ett stort antal hundar och katter i Sverige bitna av huggormar vilket kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta blir friska igen. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna. Även om hunden eller katten verkar obesvärad ska man ändå alltid kontakta veterinär om man misstänker att djuret blivit ormbitet.

Tidigare behandlades ofta hundar och katter som blivit huggormsbitna med kortison. De senaste åren har det kommit flera rapporter och studier som ifrågasätter nyttan av kortisonbehandlingen. I dagarna presenterades en ny, relativt stor studie från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva. Man har studerat effekten av kortisonbehandling hos 75 huggormsbitna hundar, där hälften fick kortison och resten gavs verkningslösa tabletter, så kallad placebo.
I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet och inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Kortisonbehandlingen gav alltså ingen märkbar effekt på hundarna.

  • Ett pressmeddelande om kortisonstudien som utfördes i ett samarbete mellan veterinär Erika Brandeker vid Evidensia Södra Djursjukhuset och forskare vid SLU finns här: http://www.slu.se/huggormsbett
  • Läs mer om symptom och behandling på http://www.evidensia.se/hund/ormbett. Där finns även en film där veterinär Måns Röken berättar mer om ormbett.

För ytterligare information kontakta:

Maria Hofling, press- och informationsansvarig, Evidensia Djursjukvård, 0702 - 45 49 43, maria.hofling@evidensia.se

Relaterade länkar

Ämnen


Om Evidensia Djursjukvård:

Evidensia Djursjukvård är Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Vi har närmare 90 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Varje år behandlar vi fler än 700 000 djur, varav cirka 655 000 hundar, katter, smådjur och exotiska djur, samt cirka 45 000 hästar. Vi omsätter mer än en 1,3 miljarder kronor och är Norra Europas största veterinärmedicinska kedja. www.evidensia.se 

Presskontakt

Cecilia Hermansson Nilsson

Cecilia Hermansson Nilsson

Presskontakt Kommunikatör Presskontakt 0730803203

Relaterat material